jason-briscoe-156649-unsplash.jpg
lauren-richmond-796507-unsplash.jpg

УСТОЙЧИВОСТ

Хората се интересуват от закупуването на устойчива мода, както и от цялостния производствен процес на модната индустрия. Липсва обаче достатъчно ясна информация, за разбирането на концепцията за устойчивост и какво се крие зад нея, както и осъзнаването на това кои марки са устойчиви.

sylvie-tittel-1075622-unsplash.jpg
kevin-bhagat-1148999-unsplash.jpg

59.4% от хората твърдят, че са повлияни от тенденцията за устойчивост.

Хората също активно търсят информация за устойчивостта, като цяло. Търсенията на „устойчива мода“ са нараснали с 46% през последните пет години - това показват тенденциите в Google.

"В момента тенденцията за устойчивост става все по-популярна за модната индустрия. Тази тенденция влияе ли ви при покупка на дрехи?"

copy-ro-sustainability-influence (1).png

Сравнение с други страни:

copy-sustainability-effect (1).png
shutterstock_1138007594.jpg

Повечето хора, които твърдят, че са се повлияли от тенденциите за устойчивост и виждат смисъла в закупуването на по-качествени продукти.

„Как тенденцията за устойчивост повлия на вашето поведение при пазаруване?“*

77% купуват продукти с по-добро качество

26% не купуват найлонови торбички

23% пазаруват от електронни магазини, които предлагат разградими опаковки 

15% пазаруват по-малко от преди.

11% купуват повече дрехи втора употреба.

* този въпрос е зададен само, ако потребителят е отговорил на въпроса "В момента тенденцията за устойчивост става все по-популярна за модната индустрия. Тази тенденция влияе ли ви при закупуване на дрехи?" с "да" или "по-скоро да".

 60% от анкетираните твърдят, че са закупили поне един устойчиво моден продукт през изминалите 12 месеца. 

copy-did-you-buy-sustainable-item (1).pn

Останалите 27% от потребители не са закупили или не са наясно дали последният закупен продукт е бил устойчив

"Закупували ли сте си продукт, произведен от устойчива модна марка в последните 12 месеца?"

Ниската информираност за това, кои са устойчивите марки се оказва най-сериозната пречка за закупуването на устойчиви продукти. 

*sustainable products are marked in green

glami page 2 photo 2.jpg

"Бихте ли платили повече за:"

Почти равно количество хора, около 65%, са готови да платят повече, както за рециклирани/биоразградими опаковки, така и за рециклирани модни материали. 

Дреха направена

от устойчиви

материали 

 

Рециклиирана/

биоразградима

опаковка

copy-recycled-mat-vers-bio-packaging (1)
shutterstock_538514656.jpg

Покупката на почти две трети от хората се влияе от етиката на процеса на изработка на облеклото

62%

от отговорилите биха се повлияли на решението им да купят продукт, ако научат, че марката използва неетични производствени практики

(напр. нелоялни условия на труд на служителите или производствен процес замърсяващ природата)

Ако не сме безразлични към устойчивостта, ние допринасяме към развитието на устойчивите материали

53% Производствен процес, безвреден за околната среда

46% Изработен от органични или рециклируеми материали

42% Марката има сертификати за устойчивост (GOTS, Fair Trade и др.) 

37% Процесът на производство и комуникация е прозрачен 

37% Работници, които правят дрехите да работят при справедливи и безопасни условия

10% Локално изработени продукти, които не е необходимо да се транспортират на големи дистанции

"Отбележете на кои критерии смятате, че продуктът трябва да отговаря максимално, за да се счита за устойчив?" (може да бъде избран повече от 1 отговор) 

shutterstock_596245277.jpg
copy-natural-materials (1).png

България е на водеща позиция по заинтересованост към вида и качеството на метериалите.

45% от хората вече винаги гледат дали продуктът е направен от естествен материал, докато други 24% от клиентите го правят често и 18% понякога. Едва 9% преглеждат етикета рядко и 4% отговарят с никога. 

"Когато купувате дрехи, гледате ли дали са изработени от естествени материали?"

Памукът, ленът и кожата са материали, които най-често се считат за устойчиви според българите.

76 %

46 %

44 %

41 %

36 %

31 %

Памук

Лен

Кожа

Бамбук

Коприна

Кашмир

Да, памукът е биоразградим, но от друга страна консумира голямо количество вода при производството си и изисква голяма площ за проиводство и пестициди, за да расте. И така, като вземете предвид това, как избирате кои материали са устойчиви най-подходящи за вас? Наръчника за материали на GLAMI предоставлява малко по-задълбочена информация за произхода на материалите, грижата за тях и устойчивите критерии на които е добре да отговарят. Той помага на потребителите да изберат повече за проиводството в модата, а също така и как да се грижат по-добре за дрехите си. 

Woman Cutting Fabric

82% от хората се интересуват от закупуване на продукти от местни дизайнери и марки.

 

 

50% от тях твърдят, че са закупили през последната година български дизайнрски продукт.

shutterstock_1493653367.jpg

„Защо се интересувате да купувате артикули от местни дизайнери?“

43% Подкрепа на националната икономика и общество.

25% По-добри цени и  по-добро качество

21% По-добро качество

16% Оригинални и уникални продукти

6% Устойчивост

The biggest motivation to buy fashion from local designers is support national economics and society